Witamy na stronie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506

dojazdy do szpitala: Zumi.pl
foldery szpitala: ogólny, oddziały

NIP   633-10-45-778
REGON   272790824
KRS   0000048508
RPWDL   000000013057

Podziękowania
17.10.2014 r.
 
Szpital wpisany w Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego
03.10.2014 r.

25 września br. Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Zarząd Województwa Śląskiego zawarli Kontrakt Terytorialny, którego przedmiotem jest określenie celów i przedsięwzięć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Śląskiego.

W ramach kontraktu strona rządowa i strona samorządowa deklarują współpracę realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. Dwa duże przedsięwzięcia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju zostały wpisane w kontrakcie i zaliczone do przedsięwzięć priorytetowych. Należą do nich:

  • Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć.
    To inwestycja proponowana jako lista projektów strategicznych z zakresu zdrowia. Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego będzie właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020.
  • Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, Opiekuńczo – Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo – Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu.
  • Realizacja inwestycji będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego. Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego będzie Regionalny Program Operacyjny.

 
Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej w czołówce Ośrodków w Kraju
02.10.2014 r.

W marcu br. Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju został zaproszony do udziału w Ogólnopolskim Badaniu dotyczącym Postępowania Terapeutycznego Noworodków z Zespołem Zaburzeń Oddychania. W badaniu uczestniczyły wszystkie znaczące Ośrodki Neonatologiczne w Polsce.

Głównym celem projektu było zbadanie codziennej praktyki w postępowaniu leczniczym u wcześniaków poniżej 32 tygodnia wieku ciążowego z zespołem zaburzeń oddychania, wymagających podawania Surfaktantu. Wyniki miały posłużyć w opracowaniu strategii wdrażania standaryzacji leczenia zespołu zaburzeń oddychania, w tym leczenia Surfaktantem, w oparciu o zalecenia europejskie. Przeanalizowano dane 987 noworodków leczonych łącznie w 56 ośrodkach.

Retrospektywna analiza wykazała, że Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej znajduje się w czołówce Ośrodków w Kraju spełniających wymagania Europejskiego Towarzystwa Neonatologii. Wyniki tego badania będą zaprezentowane na Europejskim Zjeździe Perinatologicznym, który odbędzie się w Madrycie pod koniec października tego roku.

 
Wiedzieć znaczy żyć Projekt dla osób niepełnosprawnych
02.10.2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pod nazwą „Wiedzieć znaczy żyć”. Projekt jest realizowany do końca grudnia 2014 roku i jest skierowany do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z całej Polski.
Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej, jak i zawodowej. Beneficjenci będą mogli skorzystać z porad następujących specjalistów: prawnika, specjalisty prawa pracy i bhp, doradcy ds. osób niepełnosprawnych, specjalisty pracy socjalnej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.fundacja.srem.co/cel

 
Badania wczesnego wykrywania Raka Gruczołu Krokowego na Oddziale Urologii
03.07.2014 r.

Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju zaprasza na badania wczesnego wykrywania Raka Gruczołu Krokowego wśród mężczyzn – mieszkańców Miasta Jastrzębie – Zdrój. Osobami uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych profilaktycznych badań są mieszkańcy miasta Jastrzębie – Zdrój w wieku powyżej 50 roku życia zameldowani na stałe lub czasowo na obszarze Miasta Jastrzębie – Zdrój.

Zapisy na badania odbywają się od poniedziałku do piątku w rejestracji Poradni Urologicznej w godzinach od 10.00 do 14.00 osobiście.

Z badań można korzystać do 12 grudnia 2014 roku.

Organizatorem badań jest Urząd miasta Jastrzębie – Zdrój, a ich realizacja odbywa się w ramach „Programu Profilaktyki i wczesnego wykrywania Raka Gruczołu Krokowego wśród mężczyzn – mieszkańców Miasta Jastrzębie – Zdrój”.

 
27.01.2014 r.
 

Certyfikat ISO

Certyfikat ISO

Eurorenoma

Śląska Nagroda Jakości

Polityka bezpieczeństwa

Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
 
 

AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.