Witamy na stronie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506

dojazdy do szpitala: Zumi.pl
foldery szpitala: ogólny, oddziały

NIP   633-10-45-778
REGON   272790824
KRS   0000048508
RPWDL   000000013057

18 listopada  Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
18.11.2014 r.

Antybiotyki, występujące również pod nazwą leków przeciwdrobnoustrojowych, są lekami mającymi zdolność zabijania bakterii lub hamowania ich wzrostu, w celu leczenia zakażeń nie tylko u ludzi, ale też zwierząt i roślin. Antybiotyki są lekami do leczenia zakażeń bakteryjnych, nie wirusowych. Leki przeciwdrobnoustrojowe charakteryzujące się aktywnością wobec wirusów nazywane są zazwyczaj lekami przeciwwirusowymi (jak np. leki przeciwko grypie, przeziębieniu czy opryszczce). Nie wszystkie antybiotyki działają na wszystkie bakterie. Obecnie, w naszym środowisku znajduje sie coraz więcej bakterii odpornych na różne antybiotyki. Istnieje ponad 15 różnych klas antybiotyków różniących się pomiędzy sobą strukturą chemiczną i działaniem przeciwbakteryjnym. Dany antybiotyk może być skuteczny względem jednego lub wielu gatunków bakterii. Niestety, bakterie "uczą się" jak uodpornić się przed tymi lekami.

Stosowanie antybiotyków z niewłaściwych powodów, takich jak większość przeziębień oraz grypa wywoływane są przez wirusy, przeciwko którym antybiotyki NIE DZIAŁAJĄ. W takich przypadkach stan chorego nie poprawia się pod wpływem przyjmowania antybiotyku - antybiotyki nie obniżają gorączki ani nie łagodzą objawów, np. kataru.

W przypadku nieprawidłowego stosowania antybiotyków np. na skutek skracania czasu leczenia, obniżania dawki, nieprzestrzegania właściwej częstości dawkowania (przyjmowanie leku raz na dobę zamiast, zgodnie z zaleceniami 2 do 3 razy na dobę) stężenie leku w organizmie będzie niewystarczające, bakterie przeżyją i mogą stać się oporne.

Należy zawsze przestrzegać też zaleceń lekarza, co do sposobu, dawki i czasu trwania przyjmowania antybiotyków. W trakcie leczenia antybiotykami należy przyjmować także tzw. probiotyki, chroniące nasz przewód pokarmowy przed ubocznymi skutkami takiej terapii.

Dla każdego z nas ważne jest, by wiedzieć, kiedy stosowanie antybiotyków jest właściwe, a stosując je - stosować w sposób odpowiedzialny.

 
Światowy Dzień Wcześniaka - szpital na fioletowo
17.11.2014 r.

Od czterech lat 17 listopada obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. W tym dniu staramy się zwrócić uwagę całego świata na problematykę związaną z wcześniactwem. Na świecie rodzi się 15 milionów wcześniaków rocznie. Ponad milion z tych dzieci umiera z powodu powikłań wynikających z przedwczesnego urodzenia. Co dziesiąte dziecko przychodzące na świat nie ma szans na prawidłowe, bezpieczne dojrzewanie w łonie matki, rodzi się przed terminem, niejednokrotnie nie przystosowane do warunków w jakich nagle się znalazło.

Wraz z rozwojem wiedzy, postępowanie z noworodkiem przedwcześnie urodzonym w ostatnim dwudziestoleciu uległo zdecydowanej zmianie. Ratujemy dzieci urodzone w 24. tygodniu ciąży, ważące zaledwie 500 gramów. W tym okresie udało się zmniejszyć umieralność okołoporodową dwukrotnie. Jednak to przedwczesny poród jest nadal główną przyczyną umieralności noworodków na całym świecie

W Polsce w 1995 r. wdrożono Program poprawy opieki perinatalnej, którego celem było zmniejszenie odsetka wcześniactwa oraz zmniejszenie liczby dzieci z przewlekłymi następstwami porodu przedwczesnego. W 2007 roku wszedł w życie Narodowy Program Zdrowia którego jednym z celów była poprawa opieki nad matką, noworodkiem i niemowlęciem. Program zakładał wprowadzenie trójstopniowego systemu opieki perinatalnej.

Oddział Neonatologiczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju od 1 stycznia 2012 roku rozpoczął działalność jako ośrodek II stopnia referencyjności. Przyjmujemy wcześniaki urodzone od 32 tygodnia ciąży lub z masą ciała powyżej 1250g. Od początku działalności objęliśmy opieką 257 wcześniaków, w tym 54 z zaburzeniami oddychania. Opieką obejmujemy nie tylko nowonarodzone dzieci, ale także ich rodziców. Rodzice w chwili, gdy przychodzi przedwcześnie na świat ich maleństwo, drżą z przerażenia o każdy oddech, o każde uderzenie serca. Ich dziecko leży w inkubatorze podłączone do skomplikowanego, niejednokrotnie alarmującego sprzętu. Staramy się nie ograniczać kontaktu fizycznego nawet u najciężej chorych dzieci. Od pierwszej doby rodzice kangurują swoje dzieci. Mamy odciągają pokarm, aby ich dzieci już w pierwszych godzinach życia otrzymywały to, czego nic nie jest w stanie zastąpić. Matka w Oddziale Położniczym może przebywać aż do wypisu dziecka z Oddziału Neonatologicznego. Większość matek wychodząc do domu karmi swoje dziecko naturalnie, potrafi je wykąpać, opiekuje się nim samodzielnie.

Wcześniak to nie tylko dziecko, które z rodzi się pomiędzy 22. a 37. tygodniem ciąży. To wyjątkowy pacjent, borykający się po urodzeniu z wieloma problemami: zaburzeniami oddychania, infekcją wrodzoną, niewydolnością serca, niewydolnością przewodu pokarmowego z martwiczym zapaleniem jelit włącznie, zaburzeniami metabolicznymi, wymagający znacznie większych nakładów, stosowania specjalistycznych procedur diagnostyczno-terapeutycznych. Po wypisie do domu wymaga często stałej opieki wielu specjalistów: neonatologa, rehabilitanta, neurologa, okulisty, kardiologa, logopedy, pulmonologa, alergologa i innych.

Dla uczczenia Światowego Dnia Wcześniaka powstała inicjatywa Global Illumination Initiative polegająca na podświetleniu na fioletowo tego dnia kluczowych i najbardziej charakterystycznych obiektów. 17 listopada 2014 w geście solidarności z wcześniakami i ich rodzicami fioletowy będzie między innymi w Warszawie Pałac Kultury i Nauki, Most Śląsko-Dąbrowski, Muzeum Narodowe, w Katowicach Hala Widowiskowa Spodek, Empire State Building w Stanach Zjednoczonych, CN Tower w Kanadzie, Wodospad Niagara i inne.

 
Oświadczenie
14.11.2014 r.

Nawiązując do trwającej kampanii wyborczej oraz faktu, iż działania polityków podejmowane w ramach w/w kampanii odbijają się negatywnie na Szpitalu wzbudzając uzasadniony niepokój, nie tylko wśród pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju ale przede wszystkim wśród Pracowników jednostki, uznałam że jako Dyrektor Szpitala jestem zobowiązana do zabrania głosu.

Moje olbrzymie zdziwienie wywołała bowiem treść zawarta w materiale przedwyborczym jednej z partii politycznych, która w obszarze "służba zdrowia" obiecuje chronić jakość usług Szpitala poprzez sprzeciw wobec rzekomej "nieodpowiedzialnej prywatyzacji". Ochrona zdrowia jest jedną z najistotniejszych kwestii, często wykorzystywanych dla zbudowania w oczach odbiorców złudzenia, że jest to obszar poddany szczególnej trosce.

Nie można jednak pozwolić, aby kampania wyborcza odbywała się kosztem chorych ludzi oraz tych którzy swoją ciężką i odpowiedzialną pracą dbają o pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. Tym bardziej nie można się zgodzić na publikowanie haseł, które niepokojąco sugerują tak wielkie zmiany jak prywatyzacja. Wobec powyższego oświadczam, że nie tylko "nieodpowiedzialnej prywatyzacji", ale żadnej innej w Szpitalu nie prowadzę, a powyższy priorytet wskazany przez partię X, stanowi jedynie nie podparte faktami słowa.

Nie potrzebujemy "ochrony dla jakości naszych usług", ponieważ o to dbamy wszyscy wspólnie, bo też wspólnie Pracownicy tę jakość tworzą swoją ciężką pracą i zaangażowaniem. Dużo bardziej Szpitalowi potrzeba poparcia dla projektów dotyczących między innymi tworzenia nowych komórek organizacyjnych. Jak dotąd zupełnie sami, bez niczyjej pomocy i poparcia - odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne określone - przebrnęliśmy przez wszystkie procedury - aby w efekcie utworzyć Poradnię Geriatryczną w naszym Szpitalu. Obecnie realizujemy projekt poszerzenia oferty usług w zakresie dializoterapii wykorzystując możliwości jakie powstały w wyniku przeprowadzonego remontu i przebudowy Stacji Dializ.

Sami również borykamy się z kwestią konieczności przeniesienia Oddziału Pediatrycznego do budynku głównego. Okazuje się bowiem, że wszyscy, którym problem najmłodszych Mieszkańców Miasta wydawać się powinien bliski niestety zajmuje odległą pozycję na liście spraw do załatwienia.

Moim priorytetem jako Dyrektora jednostki jest zapewnienie płynnej i niezakłóconej pracy Szpitala bez względu na okoliczności w jakich przyszło nam funkcjonować. Apeluję zatem do polityków, aby wobec braku pomysłów na zachęcenie do siebie wyborców nie powoływali się na nasz Szpital, nie przypisywali sobie zasług należnych wyłącznie Pracownikom oraz nie wprowadzali chaosu i niepokoju w mury naszego Szpitala.

Proszę, aby nie prowadzić nieprzemyślanych akcji, które mogą powodować zagrożenie do poczucia bezpieczeństwa Pracowników - fachowców w swoich dziedzinach, ludzi odpowiedzialnych.

Grażyna Kuczera - Dyrektor Szpitala

 
Zestaw do endoskopii
31.10.2014 r.

Lekarz Zarządzający Oddziałem
Gastrologiczno-Wewnętrznym
Henryk Sobocik
lek. Katarzyna Mrzygłód-Huras Zestaw do endoskopii

Szpital otrzymał od Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój aparaturę medyczną – Zestaw do endoskopii. Zestaw tzw. endoskopowy jest wykorzystywany do specjalistycznych badań wykonywanych w Pracowni Endoskopowej Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrznego.

W skład zestawu wchodzą m. in. videoprocesor, monitor medyczny oraz wózek endoskopowy. W zaprezentowaniu zainstalowanego sprzętu medycznego uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta Jastrzębie - Zdrój, Dyrekcja oraz personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. Doktor Katarzyna Mrzygłód – Huras szczegółowo omówiła w jaki sposób wykonywane są badania endoskopowe, i jak ważne dla Szpitala jest posiadanie Zestawu do endoskopii. Łączna wartość aparatury medycznej zakupionej przez Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój wynosi około 107 tysięcy zł.

Dyrekcja Szpitala składa serdeczne podziękowania Władzom Miasta Jastrzębie - Zdrój za wsparcie i zasilenie w niezbędną aparaturę medyczną Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. Przekazanie zestawu do endoskopii niewątpliwie przyczyni się do polepszenia jakości świadczonych usług medycznych i będzie służyć Mieszkańcom Miasta Jastrzębie – Zdrój.

 
Szpital wpisany w Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego
03.10.2014 r.

25 września br. Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Zarząd Województwa Śląskiego zawarli Kontrakt Terytorialny, którego przedmiotem jest określenie celów i przedsięwzięć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Śląskiego.

W ramach kontraktu strona rządowa i strona samorządowa deklarują współpracę realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. Dwa duże przedsięwzięcia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju zostały wpisane w kontrakcie i zaliczone do przedsięwzięć priorytetowych. Należą do nich:

  • Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć.
    To inwestycja proponowana jako lista projektów strategicznych z zakresu zdrowia. Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego będzie właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020.
  • Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, Opiekuńczo – Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo – Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu.
  • Realizacja inwestycji będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego. Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego będzie Regionalny Program Operacyjny.

 
27.01.2014 r.
 
Wiedzieć znaczy żyć Projekt dla osób niepełnosprawnych
02.10.2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pod nazwą „Wiedzieć znaczy żyć”. Projekt jest realizowany do końca grudnia 2014 roku i jest skierowany do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z całej Polski.
Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej, jak i zawodowej. Beneficjenci będą mogli skorzystać z porad następujących specjalistów: prawnika, specjalisty prawa pracy i bhp, doradcy ds. osób niepełnosprawnych, specjalisty pracy socjalnej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.fundacja.srem.co/cel

 
«« start « poprz. 1 2 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 8
 
 

AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.