,,Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo - by ratować, leczyć, uczyć''

Witamy na stronie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie


tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506

dojazdy do szpitala: Zumi.pl
foldery szpitala: ogólny, oddziały

NIP   633-10-45-778
REGON   272790824
KRS   0000048508
RPWDL   000000013057

Kondolencje
13.03.2015 r.

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Pani MAŁGORZATY SMREK

Rodzinie i Najbliższym
składa Dyrekcja oraz Współpracownicy
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębie – Zdroju

 
PAKIET ONKOLOGICZNY
10.03.2015 r.

PAKIET ONKOLOGICZNY

 

Od stycznia stycznia 2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przystąpił do Pakietu Onkologicznego mającego na celu sprawne i szybkie przeprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki
i leczenia onkologicznego - zwanego SZYBKĄ TERAPIĄ ONKOLOGICZNĄ.

Koordynatorem Pakietu Onkologicznego w WSzS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju jest Adriana Pawlas.

 

 

DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

Diagnostyka onkologiczna prowadzona jest w Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych oraz w Oddziałach Szpitala.

Pacjenci, którzy posiadają wystawioną kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego przez lekarza rodzinnego (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) mogą kontynuować szybką diagnostykę w następujących poradniach szpitala:

·         gastrologicznej,

·         hematologicznej,

·         nefrologicznej,

·         neurologicznej,

·         pulmonologicznej,

·         chirurgicznej,

·         neurochirurgicznej,

·         otolaryngologicznej,

·         urologicznej,

·         chirurgii szczękowo-twarzowej,

·         chorób piersi,

·         proktologicznej,

·         okulistycznej,

·         położniczo – ginekologicznej.

 

Dla tych poradni prowadzona jest odrębna lista oczekujących, dlatego też pacjenci z kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego zwaną kartą DiLO, od dnia wpisania na listę oczekujących do dnia wizyty u specjalisty, czekają maksymalnie do 14 dni.

 

W wyżej wymienionych poradniach specjaliści danej dziedziny medycyny mogą wystawić kartę DiLO
w przypadku potwierdzenia nowotworu i prowadzić tzw. diagnostykę pogłębioną w szybkiej terapii onkologicznej.

Diagnostyka prowadzona jest również w następujących oddziałach szpitalnych:

·         chirurgii ogólnej,

·         ortopedii,

·         neurochirurgii,

·         okulistyki,

·         położniczo -ginekologicznym,

·         urologii.

Po przeprowadzonej diagnostyce w wyniku, której zostanie rozpoznany i potwierdzony nowotwór,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju zapewnia możliwość konsultacji na Konsylium – na podstawie wystawionej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

 

Co to jest KONSYLIUM ?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tzw. pakietu onkologicznego powołany został w WSzS Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, zwany inaczej Konsylium.

Konsylium to zespół specjalistów: onkologii, rentgenodiagnostyki, radioterapii, dziedziny zabiegowej,
który opracowuje dla pacjenta indywidualny plan leczenia. Plan leczenia koordynowany jest przez powołanego Koordynatora Pakietu Onkologicznego.

Konsylium zbiera się raz w tygodniu w środy oraz w razie potrzeby.

 

GDZIE MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ PACJENT NA LECZENIE ONKOLOGICZNE ?

 

Zaplanowane leczenie onkologiczne może odbyć się w miejscu wybranym przez pacjenta.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju proponuje leczenie onkologiczne zabiegowe,
które może odbyć się w poniżej wskazanych oddziałach szpitala:

·         chirurgii ogólnej,

·         ortopedii,

·         neurochirurgii,

·         okulistyki,

·         położniczo – ginekologicznym,

·         urologii.

 

Centrum Onkologii w Gliwicach prowadzi radioterapię chemioterapię i medycynę nuklearną.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 3 zajmuje się chemioterapią.

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku Białej proponuje pacjentom chemioterapię, radioterapię i teleradioterapię.

 

 
Marek Szkudło Biskup Pomocniczy Archidiecezji Katowickiej z wizytą w Szpitalu
10.02.2015 r.

W związku z przypadającym w dniu 11 lutego 2015 roku „Dniem Chorego” Kaplicę WSzS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odwiedził Marek Szkudło Biskup Pomocniczy Archidiecezji Katowickiej. W niedzielę w dniu 8 lutego br. Biskup odprawił uroczystą mszę w Kaplicy Szpitala, w której uczestniczyli pacjenci przebywający w szpitalu, personel oraz przedstawiciele dyrekcji. Marek Szkudło Biskup Pomocniczy Archidiecezji Katowickiej podczas wygłoszonego kazania podkreślał, iż modli się za chorych zarówno tych przebywających w szpitalach, jak i cierpiących w domu. Wskazał również, iż bardzo docenia trud i starania personelu medycznego i wszystkich pracowników szpitala, którzy na co dzień pomagają chorym. Ksiądz Biskup witał się z chorymi, rozmawiał i udzielał specjalnego błogosławieństwa pacjentom przebywającym na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej, Oddziale Kardiologiczno – Wewnętrznym oraz Izbie Przyjęć.

 
Aparatura medyczna przekazana przez Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach
27.01.2015 r.

Grażyna Kuczera, Teresa Przygoda, lek. Marzena Żelaźnicka-Wilk, Eugeniusz Klapuch, Agata Szpak Teresa Przygoda, Grażyna Kuczera

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju otrzymał w formie darowizny od Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach nowoczesną aparaturę medyczną: trzy aparaty do hemodializy o łącznej wartości 104 976,00 zł. Środki finansowe na zakup aparatów do hemodializy zostały również bezpośrednio przekazane do Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach przez:
- Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
- Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o. o.,
- Stowarzyszenie Dializowanych Nephros.

Dzięki wsparciu i przekazaniu środków finansowych w/w podmiotów Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach przekazało aż trzy aparaty do hemodializy.
Aparaty służą do oczyszczania organizmu z toksyn pacjentów z przewlekłą lub ostrą niewydolnością nerek.
Aparaty do hemodializy to niezmiernie ważne urządzenie medyczne, z których na co dzień korzystają Pacjenci poddawani dializoterapii.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju składa serdeczne podziękowania Wojewódzkiemu Komitetowi Stowarzyszenia Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Katowicach, Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A., Zakładowi Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o. o. i Stowarzyszeniu Dializowanych Nephros za wsparcie finansowe i przekazaną darowiznę aparatów do hemodializ, które przyczynią się do polepszenia jakości świadczonych usług medycznych i będą służyć Pacjentom Szpitala.


Aparat do hemodializy
 
Zestaw do endoskopii
31.10.2014 r.

Lekarz Zarządzający Oddziałem
Gastrologiczno-Wewnętrznym
Henryk Sobocik
lek. Katarzyna Mrzygłód-Huras Zestaw do endoskopii

Szpital otrzymał od Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój aparaturę medyczną – Zestaw do endoskopii. Zestaw tzw. endoskopowy jest wykorzystywany do specjalistycznych badań wykonywanych w Pracowni Endoskopowej Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrznego.

W skład zestawu wchodzą m. in. videoprocesor, monitor medyczny oraz wózek endoskopowy. W zaprezentowaniu zainstalowanego sprzętu medycznego uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta Jastrzębie - Zdrój, Dyrekcja oraz personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. Doktor Katarzyna Mrzygłód – Huras szczegółowo omówiła w jaki sposób wykonywane są badania endoskopowe, i jak ważne dla Szpitala jest posiadanie Zestawu do endoskopii. Łączna wartość aparatury medycznej zakupionej przez Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój wynosi około 107 tysięcy zł.

Dyrekcja Szpitala składa serdeczne podziękowania Władzom Miasta Jastrzębie - Zdrój za wsparcie i zasilenie w niezbędną aparaturę medyczną Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. Przekazanie zestawu do endoskopii niewątpliwie przyczyni się do polepszenia jakości świadczonych usług medycznych i będzie służyć Mieszkańcom Miasta Jastrzębie – Zdrój.

 
Szpital wpisany w Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego
03.10.2014 r.

25 września br. Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Zarząd Województwa Śląskiego zawarli Kontrakt Terytorialny, którego przedmiotem jest określenie celów i przedsięwzięć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Śląskiego.

W ramach kontraktu strona rządowa i strona samorządowa deklarują współpracę realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. Dwa duże przedsięwzięcia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju zostały wpisane w kontrakcie i zaliczone do przedsięwzięć priorytetowych. Należą do nich:

  • Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć.
    To inwestycja proponowana jako lista projektów strategicznych z zakresu zdrowia. Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego będzie właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020.
  • Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, Opiekuńczo – Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo – Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu.
  • Realizacja inwestycji będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego. Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego będzie Regionalny Program Operacyjny.

 
27.01.2014 r.
 
 
 

AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.